Privacyverklaring

Privacyverklaring – Zafari’s Grill and Drinks

1. Inleiding Zafari’s Grill and Drinks (hierna genoemd “het bedrijf”) hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten. Deze privacyverklaring beschrijft hoe het bedrijf persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 Het bedrijf kan persoonsgegevens verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals het plaatsen van een bestelling, het aanvragen van offertes of het deelnemen aan evenementen. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder andere uw naam, contactgegevens, betalingsinformatie en specifieke dieetwensen bevatten. 2.2 Het bedrijf verzamelt en gebruikt persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken, onze diensten te leveren, met u te communiceren, uw specifieke wensen te begrijpen en te voldoen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens

3.1 Het bedrijf neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking.
3.2 Persoonsgegevens worden alleen bewaard voor zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij anders vereist door de wet.

4. Delen van persoonsgegevens

4.1 Het bedrijf kan persoonsgegevens delen met derden, waaronder externe dienstverleners en partners, uitsluitend voor zover noodzakelijk om onze diensten te leveren en aan uw verzoeken te voldoen.
4.2 Het bedrijf zal geen persoonsgegevens verkopen, verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

5. Uw rechten

5.1 U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door het bedrijf worden bewaard, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien ze onjuist of niet langer relevant zijn.
5.2 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
5.3 U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met het bedrijf via de contactgegevens vermeld in deze privacyverklaring.

6. Cookies en trackingtechnologieën

6.1 Het bedrijf kan gebruik maken van cookies en andere trackingtechnologieën op haar website om het gebruiksgemak te verbeteren, het gedrag van gebruikers te analyseren en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.
6.2 U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of u op de hoogte te stellen wanneer cookies worden verzonden. Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van de website mogelijk niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.Contactgegevens
Voor vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: Zafari’s Grill and Drinks Adres: Pakhuisweg 2, 6718XJ Ede E-mail: info@zafarisgrilldrinks.nl Telefoon: 085 – 004 65 13

Wijzigingen in de privacyverklaring

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst met vermelding van de herzieningsdatum. Door gebruik te maken van de diensten van Zafari’s Grill and Drinks stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.